• Lorem ipsum

Ondernemingsgegevens

Koffie Kàn bvba

Kerkstraat 84 – 8420 Wenduine

Kantoor @ koffiekan.be

Tel: +32-50-414623

Fax: +32-50-419783

BE 0428.607.663

RPR Gent afdeling Brugge

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website www.koffiekan.be van Koffie Kàn, een bv met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 84 – 8420 Wenduine, BTW BE 0428.607.663, RPR Gent, (hierna 'Koffie Kàn') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Koffie Kàn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Koffie Kàn aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en ter goeder trouw worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koffie Kàn niet. Koffie Kàn is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Koffie Kàn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de chat of mailadres [email protected].

Koffie Kàn behoudt zicht het voorrecht om ten allen tijde de prijs van een artikel te wijzigen of te corrigeren, de enige correcte is degene die we uiteindelijk per mail aan u bevestigen als koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief leverings- of verpakkingskosten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Koffie Kàn. Koffie Kàn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Bestellen op www.koffiekan.be kan eenvoudig door producten aan uw winkelmandje toe te voegen. Het afrekenen gebeurt in stappen:

  • Stap 1: Account aanmaken of inloggen: u kunt er voor kiezen als gast te bestellen of een account aan te maken. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen
  • Stap 2: Factuuradres: U gebruikt een bestaand adres of maakt u een nieuw facturatie adres aan.
  • Stap 3: Afleveradres: U gebruikt een bestaand adres of maakt u een nieuw leveradres aan.
  • Stap 4: Verzendmethode: Leveringen gebeuren door GLS Belgium. U heeft de mogelijkheid om een eventuele opmerking toe te voegen.
  • Stap 5: Betaalmethode: Kies uw betaalmethode
  • Stap 6: Bestelling bevestigen: Bevestig dat u de voorwaarden aanvaardt en bevestig uw aankoop.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Paypal (Visa, Mastercard)
  • via bankkaart (Bancontact, Mister Cash
  • via overschrijving op rekeningnummer BE51 4750 0422 4162

Koffie Kàn is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor de levering van uw bestelling wordt beroep gedaan op de diensten van een externe pakketdienst GLS (gls-group.eu/BE/en/home). De totale kostprijs van de levering wordt tijdens de afhandeling van uw bestelling toegepast op het totaal bestelbedrag en zichtbaar voor de koper tijdens de checkout. De verantwoordelijkheid voor het verzenden van uw bestelling ligt bij de pakketdienst en Koffie Kàn kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor het niet of niet-tijdig leveren van uw bestelling. Zodra uw bestelling verzonden is, ontvangt de klant een verzendbevestiging via mail. Op dit moment is de bestelling voor Koffie Kàn volledig afgerond. Track & trace gegevens zijn onder voorbehoud en enkel van toepassing indien de Klant een emailadres opgaf. De opgegeven levertermijnen zijn steeds een indicatie. Koffie Kàn kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door niet tijdige levering. Koffie Kàn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade gedurende de verzending.

Onze koffie wordt franco geleverd binnen België en naar Nederland vanaf 3kg of 12 pakjes. Voor toestellen of accessoires met een verkoopprijs lager dan €60 wordt een vaste transportprijs van €7,50 gerekend.

Contacteer ons gerust om het transport naar andere landen te weten.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Hongarije, Tsjechië, Polen, Slovakije, Slovenië.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Koffie Kàn.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Koffie Kàn was geboden.

Indien een pakket in bewaring wordt genomen in een afhaalpunt wanneer de Klant niet thuis was tijdens de aanbieding, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het pakket tijdig af te halen. Indien het pakket niet wordt afgehaald en het retour komt naar Koffie Kàn, dienen opnieuw verzendkosten te worden betaald om het pakket alsnog te ontvangen. 

Bestellingen die retour komen omwille van het niet tijdig afhalen in een afhaalpunt, kunnen niet geannuleerd worden en zullen dus ook niet terugbetaald worden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Koffie Kàn.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Koffie Kàn te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Koffie Kàn.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Koffie Kàn bvba (Kerkstraat 84 – 8420 Wenduine, Tel: +32-50-414623, Fax: +32-50-419783, email: kantoor @ koffiekan.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping op onze website (retourneren), maar is hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Koffie Kàn heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Koffie Kàn zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Koffie Kàn alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Koffie Kàn op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Koffie Kàn wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Koffie Kàn geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Koffie Kàn betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Koffie Kàn klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Koffie Kàn.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Koffie Kàn zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Koffie Kàn is bereikbaar op het telefoonnummer +32 50414623, via e-mail op kantoor @ koffiekan.be of per post op het volgende adres Kerkstraat 84, 8420 Wenduine. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Koffie Kàn beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Koffie Kàn zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Koffie Kàn om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Koffie Kàn. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Artikel 15: Privacy

Wanneer de Klant akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, gaat deze ook akkoord met onze privacy verklaring.